header

AKVA-TERA trhy Zlín

Vykládka a parkování

Vykládání sortimentu je možné přímo před vchodem školy. Je nutné jed nahoru do kopce po ulici
náměsní T. G. Masaryka, projedete křižovatkou s ulicí Hradská, po cca 5-10m je odbočka vlevo,
která ústí na prostranství příímo před vrátnicí (hned na té neoznačené křižovatce jsou kontejnery
na tříděný odpad, nejlépe je vidět ten žlutý).

Parkovat je pak možné na hned vedle školy (pokud projedete před školou podle instrukcí výše,
tak parkoviště je hned vpravo za školou), případně na ulici Hradská nebo náměstí T. G. Masaryka.

Řád ochrany zvířat

Každý prodejce musí před prodejem obratlovců (netýká se rostlin, bezobratlých a techniky) podepsat souhlas s tímto řádem. V případě veterinární kontroly tyto protokoly předkládáme inspekci.
Řád je ke stažení ve formátu PDF.

Informace pro prodejce

Prodejní místa Zlín:
Stůl 120 x 50cm (1 školní lavice)
Stůl 120 x 100cm (2 školní lavice)
Jednotná cena 130,- Kč.
Členové AKVA CZ po předložení členské legitimace 100,-.

Čísla volných prodejních míst: Litijeme, všechny prodejní místa jsou již obsazena!


Nádrže k zapůjčení:
Sortiment se vždy mění, proto je nutné se vždy domluvit konkrétně. Vlastníme několik přibližne 30-50l nádrží. Při objednávce prodejního místa je možno domluvit zapůjčení nádrží, které budou napuštěná odstátou vodou (12-15h).
Nádrže budou připraveny na Vašich prodejních místech a jejich zapůjčení je zdarma (v ceně prodejního místa).
Upozorňujeme, že nádrže jsou použité a mírně zašlé (ovšem vyčištěné od usazenin). Jedná se o nádrže ze zrušené odchovny ryb.

Přístup pro prodejce:
Přístup pro prodejce bude od 7h (tedy 2 hodiny před samotným začátkem).

Rezervace

Upozorňujeme, že uzávěrka rezervací je vždy dva dny před konáním trhů, tj. ve čtvrtek. Je to z důvodu přichystání prodejních míst, jejich značení a dalších potřebných nezbytností během pátku.

Prodejní místa i nádrže je možné rezervovat následovně:

Při rezervaci uvádějte:

Rezervovaná místa si můžete ověřit v sekci sortiment, kde jsou uvedena čísla prodejních míst jednotlivých prodejců.

Při objednání poloviny stolu a neuvedení druhého prodejce si pořadatel vyhrazuje právo přesout Vás
z vybraného prodejního místa na jiné volné místo.

Rozmístění prodejních míst

Stoly trvale rezervované pořadateli:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

plánek