header

AKVA-TERA trhy Vsetín

Vykládka a parkování

Bude upřesněno.

Řád ochrany zvířat

Každý prodejce musí před prodejem obratlovců (netýká se rostlin, bezobratlých a techniky) podepsat souhlas s tímto řádem. V případě veterinární kontroly tyto protokoly předkládáme inspekci.
Řád je ke stažení ve formátu PDF.

Informace pro prodejce

Prodejní místa Vsetín:
Stůlv 50 x 50cm, Cena 70,- Kč.
Stůl 120 x 50cm, Cena 120,- Kč.
Stůj mimo budovu (venkovní nekryté prostory): Cena 100,-/2m2.

Čísla volných prodejních míst: Litijeme, všechny prodejní místa jsou již obsazena!


Vzhledem k malému počtu míst je potřeba se přihlásit co nejdříve. Přednost budou mít chovatelé a prodejci z blízkého okolí.

Nádrže k zapůjčení:
Sortiment se vždy mění, proto je nutné se vždy domluvit konkrétně. Vlastníme několik přibližne 30-50l nádrží. Při objednávce prodejního místa je možno domluvit zapůjčení nádrží, které budou napuštěná odstátou vodou (12-15h).
Nádrže budou připraveny na Vašich prodejních místech a jejich zapůjčení je zdarma (v ceně prodejního místa).
Upozorňujeme, že nádrže jsou použité a mírně zašlé (ovšem vyčištěné od usazenin). Jedná se o nádrže ze zrušené odchovny ryb.

Přístup pro prodejce:
Přístup pro prodejce bude od 7h (tedy 2 hodiny před samotným začátkem).

Rezervace

Upozorňujeme, že uzávěrka rezervací je vždy dva dny před konáním trhů, tj. ve čtvrtek. Je to z důvodu přichystání prodejních míst, jejich značení a dalších potřebných nezbytností během pátku.

Prodejní místa i nádrže je možné rezervovat následovně:

Při rezervaci uvádějte:

Rezervovaná místa si můžete ověřit v sekci sortiment, kde jsou uvedena čísla prodejních míst jednotlivých prodejců.

Při objednání poloviny stolu a neuvedení druhého prodejce si pořadatel vyhrazuje právo přesout Vás
z vybraného prodejního místa na jiné volné místo.

Volná prodejní místa

Čísla volných prodejních míst: Litijeme, všechny prodejní místa jsou již obsazena!